VVS-teknikk

VVS-Teknikk

Fra idè til ferdig byggverk

VVS-teknikk i HRP
HR Prosjekt er engasjert av alle aktørene i bygg- og anleggsbransjen for å gjøre viktige vurderinger rundt varme-, ventilasjon- og sanitæranlegg automatiseringsanlegg. Våre kunder er både eiendomsutviklere med fokus på optimalisering av sine prosjekter, offentlige byggherrer med et betydelig samfunnsansvar, entreprenører som ønsker kostnadseffektive løsninger og driftspersonale som må prioritere sine vedlikeholdsmidler.

Vi er en fremtidsrettet bedrift med fokus på energieffektivitet, miljø, livsløpskostnader og bærekraft. Vi tror at de beste løsningene ikke bare svarer ut den konkrete problemstillingen, men ser helheten i det aktuelle oppdraget og de tekniske installasjonene.

Tverrfaglig samarbeid er nøkkelen for å oppnå et godt sluttresultat. Internt i HRP sitter vi i et stort tverrfaglig fagmiljø hvor diskusjonene går mellom forskjellige faggrupper. Den brede praktiske og tekniske kompetansen hos VVS-tekniske rådgivere i HRP og det åpne faglige miljøet sørger for svært godt tverrfaglig samarbeid, koordinering og ivaretagelse av grensesnitt mot andre fag.

Vår ekspertise
HRP tilbyr et bredt spekter av tjenester fra sine VVS-tekniske rådgivere. Vi har solid kompetanse innenfor varme, ventilasjon, bioenergi, sanitærteknikk, sprinkler, automasjon, legionella, klimateknikk, industriell varmeteknikk, SD, inneklima, energiteknikk inkl. fjernvarme og ENØK, kuldeteknikk og varmepumper. I tillegg utfører vi energi- og effektbehovsberegninger, og kan bistå ved både sertifisering og vurdering mot ulike tilskuddsordninger.

HRP tilbyr VVS-rådgivning for alle bygningstyper, i alle prosjekteringsfaser og entrepriseformer. Våre rådgivere kan bistå med å vurdere løsninger basert på fornybare energikilder, og bistå med løsninger som tilfredsstiller passivhuskrav og BREEAM-sertifiserte byggeprosjekter. Vi bistår gjerne med å sette energimål for prosjektet, utarbeide energikonsepter, vurdere og simulere energibehov, velge alternative løsninger for varme- og kjøling og integrere tekniske løsninger i byggverkets øvrige design.

HRP sine VVS-tekniske rådgivere holder seg oppdatert i utviklingen for å gi oppdragsgiver de mest optimale løsningene for morgendagens byggverk.

Våre tjenester
HRP sitt miljø for VVS-teknikk leverer tjenester innenfor følgende fagområder:

 • Alle VVS-tekniske prosjekteringstjenester (PRO RIV),
 • Fagansvar og teknisk prosjekt- og byggeledelse,
 • VVS-teknisk prosjektering i BIM,
 • Vurdering av fornybare tekniske løsninger,
 • Kartlegging av lavenergiløsninger, BREEAM og passivhus,
 • ENØK og ENOVA-rådgivning,
 • Valg av- og prosjektering av slokkeanlegg,
 • FDVU og LCC-vurderinger,
 • Tilstandsvurderinger og kostnadskalkulasjon,
 • Byggherrerådgivning og entreprenøroppfølging,
 • Byggeplassoppfølging og kontroll av utførelse,
 • Myndighetsoppfølging, bistand ved tilsyn og byggesak,
 • VVS-teknisk dimensjonering, beregninger, analyser og simuleringer.

Vi kan levere enkeltrådgivere til mindre engasjementer, samt større faglige og tverrfaglige grupper for komplekse problemstillinger.

Ta kontakt for et spennende samarbeid!