Varsel om oppstart av planarbeid på Stjernøya, Finnmark

HRP er engasjert av Sibelco Nordic AS i forbindelse med detaljregulering for  på Stjernøya i tilknytning til areal for deponering av gråberg og avgangsmasser.

Under er dokumentene for varslet: