Utredning og analyse

Utredning og analyse

Økt kvalitet på viktige beslutninger i offentlig og privat sektor

Markedsområdet Utredning og Analyse bidrar med utvikling av gode beslutningsgrunnlag for valg av investeringsprosjekter i offentlig og privat sektor. Vi utfører analyser og rådgivning som bidrar til å øke kvaliteten på viktige beslutninger i offentlig og privat sektor – lokalt, regionalt og nasjonalt.

Vår kompetanse befinner seg i skjæringspunktet mellom politikk, teknologi og samfunnsøkonomi. Gruppen er tverrfaglig sammensatt med kompetanse innen økonomi, marked, teknologi, arkitektur, byggeteknisk, jus og politikk/samfunn. Vi kan derfor tilby helthetlige analyser, råd og løsningsforslag som hjelper beslutningstakere å ta bedre, velfunderte valg.

Markedsområdet består av om lag 25 kompetente medarbeidere spredt utover hele landet, bred kompetanseprofil. Eksempel på tjenester vi leverer er:

 • Behovsanalyser
 • Mulighetsstudier
 • Konseptvalgutredninger
 • Konsekvensvurderinger
 • Samfunnsøkonomiske analyser
 • LCC-analyser
 • Finansieringsanalyser / OPS
 • Evalueringer
 • Usikkerhetsanalyser
 • Kvalitetssikring
 • Bistand i offentlige anskaffelser
 • Prosjekt- og prosessledelse

Kontaktperson Kjell Ove KalhagenPrisliste HRP

Vi øker kvaliteten på viktige beslutninger i offentlig og privat sektor – lokalt, regionalt og nasjonalt.

Sentralbord

Tlf: +47 46 80 55 55
Epost: post@hrprosjekt.no

Administrerende direktør

Jan Arild Kingswick

Styreleder

Helge Rustand