Avslutning av byggelederoppdrag

Avslutning av et byggelederoppdrag behøver ikke være som følge av avslutning av et prosjekt. Dette kommer helt an på hvilket engasjement byggeleder har hatt i prosjektet, da det kan være et kort engasjement med begrenset tidshorisont på bakgrunn av spesifikk kompetanse som kun behøves i en fase av prosjektet, overgang til andre oppdrag, eller helt andre årsaker.

Når en byggeleder avslutter sitt oppdrag hos oppdragsgiver skal det innhentes en evaluering av byggeleder. For dette benyttes  em godkjent mal.

Det er definert i ytelsesbeskrivelsen, som utarbeides ved oppstart av engasjement, hva som skal leveres ved avslutningen av et bygglederoppdrag. Det defineres der hvorvidt oppdragsgiver ønsker en sluttrapport for engasjementet.

Når prosjektet går mot en avslutning kan det være fordelsmessig at det holdes løpende dialog med oppdragsgiver om forventninger.

Det vil også i en avslutningsfase være en gylden anledning til å forespørre oppdragsgiver om øvrige behov og potensielle nye engasjement. Ha en åpen dialog med oppdragsgiver på dette.

Ved avslutning av et oppdrag må byggeleder sørge for å overlevere avtalt prosjektdokumentasjon til oppdragsgiver. I tillegg må byggeleder sikre at relevant prosjektdokumentasjon lagres i selskapets egne arkivsystem.