Sikkerhetsrådgiving

Bilde: Shutterstock

 

Sikkerhetsrådgivning

I dagens dynamiske samfunn er ikke lenger Informasjon- og cybersikkerhet adskilt fra fysisk sikkerhet, beredskap eller kontinuitetsledelse. Truslene mot virksomheter er komplekse og sammensatte, og krever en helhetlig sikkerhetsfaglig tilnærming.

HRP tilbyr ende til ende sikkerhetsrådgiving, fra informasjon- og cybersikkerhet til beredskap, kontinuitetsledelse, fysisk sikkerhet og analyse. Vårt mål er å bistå virksomheter med sitt sikkerhetsarbeid gjennom tverrfaglige løsninger og tjenester. Vi har på kort tid tiltrukket oss noen av landets ledende eksperter innen ulike sikkerhetsfaglige disipliner, slik at vi kan tilby markedsledende sikkerhetsløsninger. Vår unike kompetanse og sammensetting gjør oss i stand til å levere sikkerhetsfaglige løsninger og tjenester for morgendagens trusler og utfordringer.

Fysisk sikkerhet og analyse

Når verdier skal beskyttes bør det være på bakgrunn av faglige analyser og risikobaserte sikringstiltak. HRPs fagavdeling for fysisk sikkerhet og analyse leverer en helhetlig tjeneste innen fysisk sikkerhet og analyse, fra verdi, sårbarhet og trusselvurderinger til gjennomføring av konkrete tiltak. Gjennom en strukturert tilnærming kan din virksomhet være trygg på at verdiene i det fysiske rom er sikre.

Beredskap og kontinuitetsledelse

Når en uønsket hendelse inntreffer må ledelsen være forberedt på å lede virksomheten gjennom krisen. Målet med beredskaps- og kontinuitetsledelse er å verne om verdiene og sikre stabile leveranser i virksomhetens kritiske produkter og tjenester. HRPs fagavdeling for beredskap og kontinuitetsledelse bistår virksomheter i alle ledd av beredskaps- og kontinuitetsplanlegging, slik at virksomheten er forberedt på å håndtere et bredt spekter av kriser og uønskede hendelser.

Informasjon- og cybersikkerhet

Informasjon- og cybersikkerhet bør være en prioritet i alle deler og ledd av en virksomhet. Norge er et av verdens mest digitaliserte land og den digitale utviklingen går raskere og raskere. Digitalisering gir økte muligheter for innovasjon, automatisering og verdiskapning, men skaper også økte avhengigheter til en digital infrastruktur og økt sårbarhet for usynlige angrep på virksomheter eller personsensitiv data. HRPs fagavdeling for informasjon- og cybersikkerhet leverer ende til ende tjenester innen informasjon- og cybersikkerhet slik at din virksomhet kan ha tillit til den digitale infrastrukturen, systemene og brukerne av disse.

Vår kontaktperson

Sikkerhetsdirektør

Relevante tjenester

Sikringsrisikoanalyse

Fysisk sikkerhet og analyse

Beredskap

Kontinuitetsledelse

Informasjonssikkerhet

Rådgiving

Risikoanalyse

Sikkerhetsarkitektur (nettverk)

Sikkerhetstest

Brukerbevisstgjøring og sikkerhetskultur

Trusseletterretning

Vulnerability management