Navn på prosjektet

Ytre Enebakk brannstasjon

Oppdragsgiver

Enebakk kommune

Entrepriseform

Generalentreprise

Ytre Enebakk brannstasjon

Folle brannvesen etablerer en brannstasjon i Enebakk som bygges av kommunen. Prosjektet har hatt høye krav til energibruk og er prosjektert etter de siste prinsipper for arbeidsmiljø for brannmenn. En moderne brannstasjon med strategisk og godt synlig beliggenhet i Enebakk.

Prosjektinformasjon

Tjenester

Byggeleder

Periode

2016

Størrelse

ca. 1 000 m2

Prosjektkostnad

30 mill. kr.