Navn på prosjektet

Volumstudier 11 tomter, bo- og behandlingssentre

Oppdragsgiver

Bane Nor

Volumstudier 11 tomter, bo- og behandlingssentre

Volumstudie for å møte Bærum kommunes behovsplan for bo og behandlingssentre, omsorgsboliger og velferdsboliger. Behovsplanen tar høyde for en økning av innbyggertallet frem mot 2035. For å imøtekomme denne økningen, og for å kartlegge alternative muligheter for utbygging er det utarbeidet volumsstudier for 11 tomter og eksisterende anlegg som er vurdert i behovsplanen. Innenfor utvalgte tomter skal hver tomt analysere nærmere opp mot kostnader, gjennomførbarhet og fremdrift. Prosjektet utføres i samarbeid med ekstern arkitekt.

Prosjektinformasjon

Tjenester

Prosjektledelse, eiendomsutvukling

Periode

2017

Størrelse

11 sykehjem/tomter i Bærum