Vestre korridor, Linjepakke 1

Oppgradering av spenningen på Vestre korridor (det sentrale ledningsnettet på Sør-Vestlandet) fra AC 300 kV til AC 420 kV, samt bygging av en ny triplexlinje DC 525 kV fra Ertsmyra (Tonstad) til Vollesfjord (Flekkefjord), Herifra skal 525 KV kabel gå som sjøkabel til Tyskland. Kabelen skal fungere både som eksport og importkabel av strøm.

Navn på prosjektet

Vestre korridor, Linjepakke 1

Oppdragsgiver

Statnett SF

Størrelse

Oppdragskost ca 1 mill

HRPs rolle

Kontrollingeniør