Valdres lokalmedisinske senter

Prosjektet er et nybygg i Fagernes og består av Valdres lokalmedisinske senter som er på ca. 7600m2 BTA og omsorgsboliger på ca. 2600m2 BTA. Tilsammen ca 10200m2 BTA over 4 plan bestående av tannklinikk, fysio/ ergoterapi, legekontor, føde/skadestuer, luftsmitterom etc.  22 leiligheter.

Navn på prosjektet

Valdres lokalmedisinske senter

Oppdragsgiver

VLMS- Eiendom

Når

2013-2016

Prosjektkostnad

ca. 295 mill. NOK.

Entrepriseform

Totalentreprise

HRPs rolle

RIV