Vadmyra Barnehage

Det er besluttet å rive eksisterende Vadmyra barnehage for å gi plass til et nytt bygg med større kapasitet. Nye Vadmyra barnehage skal ha plass til 63 og være klar for innflytting i 2017. Barnehagen bygges over 1 plan med en underetasje som huser administrasjonen og teknisk rom. Barnehagen skal bygges etter passivhusstandard.

Navn på prosjektet

Vadmyra Barnehage

Oppdragsgiver

Bergen kommune

Når

2017

Størrelse

927 m2

Prosjektkostnad

62,7 mill. kr

HRPs rolle

Byggherreombud