Navn på prosjektet

Vadmyra Barnehage

Oppdragsgiver

Bergen kommune

Vadmyra Barnehage

Det er besluttet å rive eksisterende Vadmyra barnehage for å gi plass til et nytt bygg med større kapasitet. Nye Vadmyra barnehage skal ha plass til 63 og være klar for innflytting i 2017. Barnehagen bygges over 1 plan med en underetasje som huser administrasjonen og teknisk rom. Barnehagen skal bygges etter passivhusstandard.

Prosjektinformasjon

Tjenester

Byggherreombud

Periode

2017

Størrelse

927 m2

Prosjektkostnad

62,7 mill. kr