Navn på prosjektet

Nullutslippsbåter på Oslofjorden

Oppdragsgiver

Oslo kommune, Akershus og Buskerud fylkeskommuner

Nullutslippsbåter på Oslofjorden

Oslo, Buskerud og Akershus vil gjøre Oslofjorden til et laboratorium for utslippsfri hurtigbåttrafikk.  HRP gjennomførte mulighetsstudie for å innføre nullutslipps båter på to hurtigbåtruter på Oslofjorden.

Prosjektinformasjon

Tjenester

Prosjektledelse

Periode

2017