Prosjekter

Utslippsfrie hurtigbåter, Oslofjord

Utslippsfrie hurtigbåter, Oslofjord

Oslo, Buskerud og Akershus vil gjøre Oslofjorden til et laboratorium for utslippsfri hurtigbåttrafikk.  HRP gjennomførte mulighetsstduie for å innføre nullutslipps båter på to hurtigbåtruter på Oslofjorden.

Navn på prosjektet

Nullutslippsbåter på Oslofjorden

Oppdragsgiver

Oslo kommune, Akhershus og Buskerud fylkeskommuner

Når

2017

HRPs rolle

Prosjektledelse