Navn på prosjektet

Usikkerhetsanalyse Ski - Haugbro

Oppdragsgiver

Ski kommune

Usikkerhetsanalyse Ski - Haugbro

  • Ny hovedoverføringsledning for spillvann fra Ski by til Haugbro for å sanere eksisterende overføringsanlegg.
  • Det største i vedtatt tiltaksplan for vannforsyning, avløp og vannmiljø i Ski kommune
  • Et langstrakt anlegg med dykket løsning som gir enkelte naturmessige utfordringer

 

Prosjektinformasjon

Tjenester

Prosessleder og datastøtte under gjennomføring av usikkerhetsanalyse

Periode

2017

Prosjektkostnad

500 000 nok