Navn på prosjektet

Usikkerhetsanalyse KL med AT Kristiansand - Moi

Oppdragsgiver

Bane Nor

Usikkerhetsanalyse KL med AT Kristiansand - Moi

  • HR Prosjekt har gjennomført usikkerhetsanalyse i forbindelse med en oppgradering av strekningen Kristiansand – Moi
  • Oppgradering av strømforsyning, sugetrafoer erstattet av autotrafoer med tilhørende AT mateledninger, KL-master og –anlegg beholdes. En del tilhørende svakstrømsarbeid, langsgående fiberkabel henges opp i mastene. Estimert prosjektkostnad 312 MNOK
  • Oppdraget ble gjennomført som en to-dagers gruppesamling i Oslo

 

Prosjektinformasjon

Tjenester

Prosessleder og datastøtte under gjennomføring av usikkerhetsanalyse

Periode

2017

Prosjektkostnad

120 000