Navn på prosjektet

Usikkerhetsanalyse – KL med AT Kongsvingerbanen

Oppdragsgiver

Bane Nor

Usikkerhetsanalyse – KL med AT Kongsvingerbanen

  • HR Prosjekt har gjennomført usikkerhetsanalyse i forbindelse med en oppgradering av Kongsvingerbanen
  • Kongsvingerbanen har et gammelt kontaktledningsanlegg fra 1951 på strekningen Lillestrøm – Åbogen. Strømforsyningen er ikke tilstrekkelig tidsmessig og robust for å kunne dekke krav til regularitet og kapasitet.
  • Oppgraderingen inngår også i Jernbaneverkets overordnede plan for oppgradering av strømforsyningen i banenettet, ved fornyelse av KL med AT. Prosjektområdet strekker seg fra Lillestrøm, ca km 23.000 til Åbogen, ca km 114.000 (kilometer-avstand fra Oslo S).

 

Prosjektinformasjon

Tjenester

Prosessleder og datastøtte under gjennomføring av usikkerhetsanalyse

Periode

2017

Prosjektkostnad

120 000