Prosjekter

Ullerud helsebygg

Ullerud helsebygg

Helsebygget blir det nye sykehjemmet i Frogn kommune. Bygget inneholder 550 rom, hvor 108 er beboerrom. Det er i tillegg kontorer for administrasjon, vaktrom, avdelingsstuer og flere kjøkken, personalgarderober og parkerings-kjeller. I lokalitetene til eksisterende sykehjem blir det bygget om til dagsenter og nytt sentralkjøkken. Det er investert mye teknologi i bygget. Det er automatikk for ventilasjonsstyring, lysstyring, solavskjerming. Bygget har et avansert pasientsignalanlegg med mobile enheter til alle pleierne.

Bygget skal oppføres i massivtre og er utført som passivhus-standard. Det er kontrahert krav til LCC, og bygget skal sertifiseres som BREEAM "Very Good".

Navn på prosjektet

Ullerud Helsebygg

Oppdragsgiver

Frogn kommune

Når

Ferdig juli 2017

Størrelse

12 000 m

Prosjektkostnad

400 mill. kr

Entrepriseform

Totalentreprise

HRPs rolle

Byggeledelse