Tverlandet skole

Navn på prosjektet

Tverlandet skole

Oppdragsgiver

Bodø kommune

Når

2015

Størrelse

10 000 m2

Prosjektkostnad

400 mill.kr

HRPs rolle

Prosjektledelse for programmering, mulighetsstudie