Navn på prosjektet

Tverlandet skole

Oppdragsgiver

Bodø kommune

Tverlandet skole

Prosjektinformasjon

Tjenester

Prosjektledelse for programmering, mulighetsstudie

Periode

2015

Størrelse

10 000 m2

Prosjektkostnad

400 mill.kr