Prosjekter

Tunesflaten modulskole

Tunesflaten modulskole

Skolebygget skal fungere som satellitt/supplement til Søråshøgda barneskole. Skolen skal oppføres i 3 etasjer og det blir i første omgang 6. og 7.trinn som skal ha sin base i nybygget.Skolen skal i hovedsak oppføres av prefabrikerte moduler og ha kapasitet til å ta i mot 200 elever og ha 25 ansatte. Utearealene rundt Tunesflaten skole skal ivareta adkomst for alle brukergrupper, sikre enkel varelevering, skape sikre oppholdssoner og lekearealer for samvær, aktivitet og pauser.Det skal også skapes et grønt byrom/naturområde til gavn for hele nærområdet.

 

Navn på prosjektet

Tunesflaten modulskole

Oppdragsgiver

Bergen kommune

Når

2017-2018

Størrelse

2 450 m2

HRPs rolle

Byggherreombud

Prosjektets nettside

Se hvordan det går med prosjektet