Tromsø badet

Tromsøbadet er et omfattende byggeprosjekt, der både prosjektering og utførelse ligger i tiltaksklasse 2 og 3. Under utførelsen av arbeidene skal byggherren ivareta hensynet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø ved koordinering og oppfølging av virksomhetenes arbeid på bygge eller anleggsplassen.

Navn på prosjektet

Tromsø badet

Oppdragsgiver

Tromsø kommune

Når

2016.2018

Størrelse

15 500 m2

Prosjektkostnad

650 mill kr

Entrepriseform

Byggherrestyrt sideentreprise

HRPs rolle

KU-SHA koordinator