Navn på prosjektet

Transmisjon Trikk

Oppdragsgiver

Sporveien

Entrepriseform

Enteprise, rammeavtaler og delenteprise

Transmisjon Trikk

Prosjektet skal bygge ut trikkens Stamfiberkommunikasjon for å dekke fremtidens behov for dataoverføring, krav til oppetid, styring og kontroll. Stamfiber supplementæres med andre kommunikasjonsløsninger der det er hensiktsmessig. Stamfiberinfrastrukturen blir grunnmuren til trikkens data- og kameranettverk som bygges ut i hele Oslo. I løpet av prosjektets levetid er det 25 andre prosjekter som skal koordineres grensesnittet mot og utvikles en helhetlig nettverksløsning. Prosjektet har utviklet en nettverkstrategi hvor kost blir vurdert opp mot et mest mulig robust nettverk. De fleste fiberkablene skal trekkes i eksisterende rørføringer. Eksisterende anlegg er fra noen år gamle og til over 60år gamle.

Prosjektinformasjon

Tjenester

Prosjektledelse

Periode

2018-2019

Prosjektkostnad

32mNOK