Tokerud skole

Navn på prosjektet

Tokerud skole

Oppdragsgiver

Undervisningsbygg Oslo KF

Når

2012

Størrelse

Ca. 6 500 kvm

Prosjektkostnad

300 mill kr

Entrepriseform

Samspill

HRPs rolle

Prosjektledelse for programmering, konkurranse-grunnlag samspillsentreprise