Navn på prosjektet

Tilstandsanalyse Trondheim

Oppdragsgiver

Trondheim kommune

Entrepriseform

Rådgiverkontrakt

Tilstandsanalyse Trondheim

Oppdraget omfatter tilstandsanalyser av Trondheim kommunes bygningsmasse fra 2014 – 2017. I tillegg har HR Prosjekt AS foretatt energivurdering av omtrentlig 100 tekniske anlegg.

Ved prosjektslutt har HR Prosjekt i Trondheim analysert ca 350.000 m2, fordelt på ca 160 bygninger.

Prosjektinformasjon

Tjenester

Utførelse av tilstandsanalyser og energivurderinger

Periode

2014 - 2017

Størrelse

350.000 m2

Prosjektkostnad

4 mill. kr