Tiller Kirke, Utvidelse vest

Opparbeidelse av ny kirkegård med VA, veger, gravfelt, minnelunder, parkeringsplasser og kirkebakke som del av utvidelse vestover ved Tiller Kirke. Tilhørende ny driftsgård med personalbygg med 11 garasjer og 3 carporter for drift og vedlikehold av kirkegårder i sørlige Trondheim.

Navn på prosjektet

Tiller Kirke, utvidelse vest

Oppdragsgiver

Kirkelig fellesråd i Trondheim

Når

2014 - 2016

Størrelse

30 dekar uteområde og 890 m2 driftsbygning

Prosjektkostnad

50 mill. kr

Entrepriseform

Generalentreprise

HRPs rolle

Byggeledelse