Thingvallagården, NTNU

Rehabilitering av de verneverdige byggene i Thingvallagården ved NTNU i Trondheim. Gården består av to hus, en stor og en mindre sveitservilla fra ca. 1890. Byggene er bygget om til 13 leiligheter for gjesteforskere ved universitetet.

Navn på prosjektet

Thingvallagården

Oppdragsgiver

NTNU

Når

2014-2016

Størrelse

2 072 m2

Prosjektkostnad

51 mill. kr

Entrepriseform

NS8406

HRPs rolle

Byggeledelse og SHA-KU