Prosjekter

HRP har siden etableringen i 2005 vokst fra 3 til 270 ansatte og er i dag Norges største norskeide leverandør av PA-tjenester innenfor bygg, eiendom og samferdsel. I tillegg til prosjektledere og byggeledere har vi arkitekter og rådgivere med bred erfaring fra alle prosjektets faser.

Avdeling for Utredning og Analyse arbeider med prosjekter som skal bidra til å øke kvaliteten på investeringsbeslutninger i offentlig og privat sektor. Vi opplever en sterk etterspørsel etter våre tjenester og søker etter nye dyktige medarbeidere til vårt kontor i Trondheim.

I Trondheim bygger vi opp et nytt og spennende fagmiljø hvor trivsel og faglig utvikling er svært viktig. Vi søker en eller to tunge ressurser som enten kan bidra med å styrke vår kjernekompetanse ytterligere eller har en spisskompetanse som kan komplettere vår analyseavdeling. Vi søker også personer med mindre erfaring, men med brennende engasjement innenfor gitte fagområder.

 

Arbeidsoppgaver

 • Utredninger av offentlige investeringsprosjekter i tidligfase; herunder behovsanalyser, alternativanalyser og mulighetsstudier
 • Gjennomføring av usikkerhetsanalyser, levetidsberegninger (LCC/LCA) og kost/nytte analyser
 • Strategisk rådgivning for kommunal og statlig ledelse og bistand til utarbeidelse av saksfremlegg/beslutningsunderlag til politiske behandling
 • Bistand med prosjekteierstyring mot kommuner, herunder etablering av business case, gevinstrealisering og målstyring

Hvem er du?

 • Analytisk og strukturert
 • Du er åpen for nye utfordringer
 • Du jobber godt sammen med andre og er en god og positiv støttespiller i teamarbeid
 • Du tar initiativ og ansvar og liker å løse utfordringer på egenhånd
 • Du kan jobbe helhetlig og strategisk sammen med og opp mot kunder

Vi kan tilby:  

 • Selvstendige og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Fast ansettelse
 • Trivelig arbeidsmiljø
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Fleksible arbeidstidsordninger

Kvalifikasjoner:

 • Ønskelig med minimum 5 års relevant erfaring
 • Utdanning på mastergradsnivå innenfor økonomi/samfunnsøkonomi, statsvitenskap, ingeniørfag eller industriell økonomi
 • Ønskelig med erfaring fra og god kjennskap til bygg, anlegg og eiendomsnæringen
 • Ønskelig med kjennskap til og erfaring fra arbeid med KVU, KS1 og KS2,
 • Meget god skriftlig og muntlig formidlingsevne på norsk

Antall stillinger: 2-3

 

Søknad

Kortfattet søknad m/CV sendes til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den., merk søknad med «Søknad på stilling, avdeling for Strategisk rådgivning og analyse i Trondheim» i emnefeltet.

Ved spørsmål kontakt

Jan Roger Hegli

Avdelingsleder Strategisk rådgivning og analyse. Telefon: 932 65 648, epost: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Tilleggsinformasjon

 • Søknadsfrist Snarest
 • Kontor Trondheim
 • Bransje Utredning og analyse
 • Stillingstittel Konsulent/ rådgiver/ prosjektleder
 • Stillingsfunksjon Konsulent/ rådgiver/ prosjektleder
 • Tiltredelse Snarlig eller etter avtale

HRP har siden etableringen i 2005 vokst fra 3 til 270 ansatte og er i dag Norges største norskeide leverandør av PA-tjenester innenfor bygg, eiendom og samferdsel. I tillegg til prosjektledere og byggeledere har vi arkitekter og rådgivere med bred erfaring fra alle prosjektets faser.

Avdeling for Utredning og Analyse arbeider med prosjekter som skal bidra til å øke kvaliteten på investeringsbeslutninger i offentlig og privat sektor. Vi opplever en sterk etterspørsel etter våre tjenester og søker etter nye dyktige medarbeidere til vårt kontor i Oslo.

Arbeidsoppgaver

 • Utredninger av offentlige investeringsprosjekter i tidligfase; herunder behovsanalyser, alternativanalyser og mulighetsstudier
 • Gjennomføring av usikkerhetsanalyser, levetidsberegninger (LCC/LCA) og kost/nytte analyser
 • Strategisk rådgivning for kommunal og statlig ledelse og bistand til utarbeidelse av saksfremlegg/beslutningsunderlag til politiske behandling
 • Bistand med prosjekteierstyring mot kommuner, herunder etablering av business case, gevinstrealisering og målstyring

Hvem er du?

 • Analytisk og strukturert
 • Du er åpen for nye utfordringer
 • Du jobber godt sammen med andre og er en god og positiv støttespiller i teamarbeid
 • Du tar initiativ og ansvar og liker å løse utfordringer på egenhånd
 • Du kan jobbe helhetlig og strategisk sammen med og opp mot kunder

Vi kan tilby:  

 • Selvstendige og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Fast ansettelse
 • Trivelig arbeidsmiljø
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Fleksible arbeidstidsordninger

Kvalifikasjoner:

 • Ønskelig med minimum 5 års relevant erfaring
 • Utdanning på mastergradsnivå innenfor økonomi/samfunnsøkonomi, statsvitenskap, ingeniørfag eller industriell økonomi
 • Ønskelig med erfaring fra og god kjennskap til bygg, anlegg og eiendomsnæringen
 • Ønskelig med kjennskap til og erfaring fra arbeid med KVU, KS1 og KS2,
 • Meget god skriftlig og muntlig formidlingsevne på norsk

Tiltredelse
Snarest, eller etter avtale.

Søknad

Kortfattet søknad m/CV sendes til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den., merk søknad med «Søknad på stilling, avdeling for Strategisk rådgivning og analyse» i emnefeltet.

Ved spørsmål kontakt

Kjell Ove Kalhagen

Direktør Strategisk rådgivning og analyse. Telefon: 469 84 032, epost: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Tilleggsinformasjon

 • Søknadsfrist Snarest
 • Kontor Oslo
 • Bransje Rådgivning og analyse
 • Stillingstittel Rådgiver
 • Stillingsfunksjon Rådgiver/ konsulent/ prosjektleder
 • Tiltredelse Snarlig eller etter avtale

Tilleggsinformasjon

 • Navn på prosjektet Storbylegevakta
 • Oppdragsgiver Oslo kommune
 • Når 2011-2012
 • Størrelse Ca. 27 000 KVM
 • Prosjektkostnad 2,4 mrd BOK
 • HRPs rolle Prosjektledelse for konseptvalgutredning

Tilleggsinformasjon

 • Navn på prosjektet Tverlandet skole
 • Oppdragsgiver Bodø kommune
 • Når 2015
 • Størrelse 10 000 kvm
 • Prosjektkostnad 400 mill. NOK
 • HRPs rolle Prosjektledelse for programmering, mulighetsstudie

Tilleggsinformasjon

 • Navn på prosjektet Hasle skole
 • Oppdragsgiver Oslo kommune, Undervisningsbygg
 • Når 2014-2016
 • Størrelse 4.300 kvm nybygg og 3.500 kvm rehab(verneverdig).
 • Prosjektkostnad 450 mill. NOK
 • HRPs rolle Prosjektledelse . forprosjekt, detaljregulering

HR Prosjekt AS er engasjert av Bymiljøetaten i Oslo til å utarbeide forprosjekt for ny ishall og flerbrukshall frem til KS2. Flerbrukshallen er tenkt under terreng, dette er en full flerbrukshall med håndballstørrelse. Ishallen er tenkt over terreng, i bakkant av flerbrukshallen.

Tilleggsinformasjon

Evaluering av innovasjons- og pris-/designkonkurranser. Innovasjonskonkurranser er en ny måte å anskaffe på i Norge. Design/priskonkurranser har også per i dag liten utbredelse. Det er interessant å evaluere denne form for anskaffelse for å vurdere om den bedrer samspillet mellom aktørene og gir et bedre resultat enn sammenlignbare prosjekter. Rapporten er utarbeidet av HRP.

Tilleggsinformasjon

 • Navn på prosjektet Evaluering pris og designkonkurranser
 • Oppdragsgiver Bygg 21
 • Når 2017

Oslo, Buskerud og Akershus vil gjøre Oslofjorden til et laboratorium for utslippsfri hurtigbåttrafikk.  HRP gjennomførte mulighetsstudie for å innføre nullutslipps båter på to hurtigbåtruter på Oslofjorden.

Tilleggsinformasjon

 • Navn på prosjektet Nullutslippsbåter på Oslofjorden
 • Oppdragsgiver Oslo kommune, Akershus og Buskerud fylkeskommuner
 • Når 2017
 • HRPs rolle Prosjektledelse
 • HR Prosjekt har gjennomført usikkerhetsanalyse i forbindelse med en oppgradering av Kongsvingerbanen
 • Kongsvingerbanen har et gammelt kontaktledningsanlegg fra 1951 på strekningen Lillestrøm – Åbogen. Strømforsyningen er ikke tilstrekkelig tidsmessig og robust for å kunne dekke krav til regularitet og kapasitet.
 • Oppgraderingen inngår også i Jernbaneverkets overordnede plan for oppgradering av strømforsyningen i banenettet, ved fornyelse av KL med AT. Prosjektområdet strekker seg fra Lillestrøm, ca km 23.000 til Åbogen, ca km 114.000 (kilometer-avstand fra Oslo S).

Tilleggsinformasjon

 • Navn på prosjektet Usikkerhetsanalyse – KL med AT Kongsvingerbanen
 • Oppdragsgiver Bane Nor
 • Når 2017
 • Prosjektkostnad 120 000
 • HRPs rolle Prosessleder og datastøtte under gjennomføring av usikkerhetsanalyse
 • HR Prosjekt har gjennomført usikkerhetsanalyse i forbindelse med en oppgradering av strekningen Kristiansand - Moi
 • Oppgradering av strømforsyning, sugetrafoer erstattet av autotrafoer med tilhørende AT mateledninger, KL-master og –anlegg beholdes. En del tilhørende svakstrømsarbeid, langsgående fiberkabel henges opp i mastene. Estimert prosjektkostnad 312 MNOK
 • Oppdraget ble gjennomført som en to-dagers gruppesamling i Oslo

Tilleggsinformasjon

 • Navn på prosjektet Usikkerhetsanalyse KL med AT Kristiansand - Moi
 • Oppdragsgiver Bane Nor
 • Når 2017
 • Prosjektkostnad 120 000
 • HRPs rolle Prosessleder og datastøtte under gjennomføring av usikkerhetsanalyse
Side 1 av 2