Prosjekter

Tilleggsinformasjon

 • Navn på prosjektet Metrobuss holdeplasser
 • Oppdragsgiver Trondheim kommune - kommunalteknikk
 • Når 2018-aug.2019
 • Prosjektkostnad 300 mill.NOK
 • HRPs rolle SHA – Koordinator utførende

Tilleggsinformasjon

 • Navn på prosjektet Kongsvinger ungdomsskole
 • Oppdragsgiver Kongsvinger kommune ved KKEiendom
 • Når 2013-2018
 • Størrelse 11 360 kvm
 • Prosjektkostnad 261 mill NOK
 • Entrepriseform Samspill
 • HRPs rolle Prosjektledelse og tidligfase.

Tilleggsinformasjon

 • Navn på prosjektet Storbylegevakta
 • Oppdragsgiver Oslo kommune
 • Når 2011-2012
 • Størrelse Ca. 27 000 KVM
 • Prosjektkostnad 2,4 mrd BOK
 • HRPs rolle Prosjektledelse for konseptvalgutredning

Tilleggsinformasjon

 • Navn på prosjektet Tverlandet skole
 • Oppdragsgiver Bodø kommune
 • Når 2015
 • Størrelse 10 000 kvm
 • Prosjektkostnad 400 mill. NOK
 • HRPs rolle Prosjektledelse for programmering, mulighetsstudie

Tilleggsinformasjon

 • Navn på prosjektet Hasle skole
 • Oppdragsgiver Oslo kommune, Undervisningsbygg
 • Når 2014-2016
 • Størrelse 4.300 kvm nybygg og 3.500 kvm rehab(verneverdig).
 • Prosjektkostnad 450 mill. NOK
 • HRPs rolle Prosjektledelse . forprosjekt, detaljregulering

Ski kommune skal legge ny hovedoverføringsledning for spillvann fra Ski by til Haugbro for å sanere det eksisterende overføringsanlegget. Prosjektet betyr mye for Ski-samfunnet, og er det største i vedtatt tiltaksplan for vannforsyning, avløp og vannmiljø i Ski kommune.

Tilleggsinformasjon

 • Navn på prosjektet Ski-Haugbro
 • Oppdragsgiver Ski kommune
 • Når 2018-2020
 • Størrelse 4,6 KM ny vann og spillvansledning, med trykkbasseng
 • Prosjektkostnad 400 mNOK
 • HRPs rolle Prosjektledelse, byggeledelse, SHA

Tromsøbadet er et omfattende byggeprosjekt, der både prosjektering og utførelse ligger i tiltaksklasse 2 og 3. Under utførelsen av arbeidene skal byggherren ivareta hensynet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø ved koordinering og oppfølging av virksomhetenes arbeid på bygge eller anleggsplassen.

Tilleggsinformasjon

 • Navn på prosjektet Tromsø badet
 • Oppdragsgiver Tromsø kommune
 • Når 2016-2018
 • Størrelse 15 500 m2
 • Prosjektkostnad 650 mNOK
 • Entrepriseform Byggherrestyr sideentreprise
 • HRPs rolle KU-SHA koordinator

Hønefoss videregående - omfattende ombygging og utbygging.  HR Prosjekt AS  engasjert som assisterende prosjektleder med ansvar for utarbeidelse av konkurransegrunnlag, lede arbeidet i juryering

Tilleggsinformasjon

 • Navn på prosjektet Hønefoss VGS
 • Oppdragsgiver Buskerud fylkeskommune
 • Når 2011-2014
 • Størrelse 10 000 m2
 • Prosjektkostnad 440 mNOK
 • Entrepriseform Totalentreprise med samspill
 • HRPs rolle Assisterende prosjektleder

Nytt sykehjem i Ytrebygda bydel. Sykehjemmet vil gi plass for 90 beboere.

Tilleggsinformasjon

 • Navn på prosjektet Siljuslåtten sykehjem
 • Oppdragsgiver Bergen kommune
 • Når 2014-2018
 • Størrelse 9 600 m2
 • Prosjektkostnad 438 MNOK
 • Entrepriseform Totalentreprise
 • HRPs rolle Prosjektledelse

Ny skole for Bergen kommune. Landås skole skal oppføres som et OPS-prosjekt.

Det er også utarbeidet arealprogram for barneskole med 450 elever. Som del av OPS-prosjektet skal tomten stilles til disposisjon for OPS-leverandøren gjennom avtale.

Tilleggsinformasjon

 • Navn på prosjektet Landås skole
 • Oppdragsgiver Bergen kommune
 • Når 2014-2016
 • Størrelse 13 000 m2
 • Prosjektkostnad 500 MNOK
 • Entrepriseform OPS
 • HRPs rolle Prosjektledelse
Side 1 av 4