Navn på prosjektet

Strømmehaven

Oppdragsgiver

Kristiansand Eiendom

Strømmehaven

Stømmehaven er et nytt omsorgssenter i Kristiandsand kommune hvor kommunens eiendomsselskap Kristiansand Eiendom og Kristiansand Boligselskap KF er byggherre. Prosjektet består av 42 nye omsorgsboliger for demente, nytt dagsenter for 42 brukere og nytt sonekontor for 40 ansatte.

Prosjektinformasjon

Tjenester

Byggelder bygg og teknisk, HMS KU

Periode

2019-2021

Prosjektkostnad

159 mNOK