Navn på prosjektet

Stokkmarknes skole

Oppdragsgiver

Hadsel kommune

Entrepriseform

NS8407

Stokkmarknes skole

Ungdomsskole i tre paralleller. Inneholder alle spesialrom som også skal benyttes av barneskoletrinnet. Prosjektet er gjennomført med byggherrestyrt forprosjekt med prosjekteringsgruppe der prosjekteringsgruppen ble tiltransportert totalentreprenør. Skolen bygges i massivtre og skal tilfredsstille krav til passivhus. Det skal etableres solceller på tak. I forkant av byggeprosjektet ble tre stk. eksisterende eldre skolebygg revet.

Prosjektinformasjon

Tjenester

PL, BL og SHA-KU

Periode

2018-2020

Størrelse

4.290 m2

Prosjektkostnad

218 mNOK