Navn på prosjektet

Leiligheter - Stertebakken

Oppdragsgiver

Stertebakken eiendom AS

Entrepriseform

Totalentreprise

Leiligheter - Stertebakken

20 leiligheter og parkeringskjeller under to av byggene

Prosjektinformasjon

Tjenester

ARK, RIB.

Periode

2015

Størrelse

2 000 m2

Prosjektkostnad

Ca. 40 mill. kr.