Navn på prosjektet

Stadionkvartalet

Oppdragsgiver

Vestaksen Eiendom

Entrepriseform

Totalentreprise

Stadionkvartalet

HRP har i dette prosjektet bistått eiendomsselskapet Vestaksen med utarbeidelse av en tilbudsinnbydelse og funksjonsbeskrivelse for totalentreprise for byggetrinn 4 på Stadionskvartalet i Mjøndalen. Prosjektet er bygget inntil Mjøndalen stadion og består av totalt 175 leiligheter med et totalt boligareal på 14 000 m2 samt parkering/boder på 6 000 m2. Tilbudsinnbydelse er tenkt å danne mal for Vestaksen Eiendom sine fremtidige konkurransegrunnlag.

Prosjektinformasjon

Tjenester

Prosjekteringsledelse

Periode

2017-2018

Størrelse

2.000 m2

Prosjektkostnad

50 mill.kr.