Navn på prosjektet

Solum Omformerstasjon

Oppdragsgiver

Bane Nor

Solum Omformerstasjon

Nybygg av omformerstasjon for Bane NOR Energi.

Omformerstasjonen skal brukes til å mate jernbanen med kjørestrøm for togene. 132kV fra Skagerak Nett omformes til 15,5kV kjørestrøm og 22kV tilførsel til tekniske hus langs traseen Farriseidet-Porsgrunn.

Prosjektinformasjon

Periode

2016-2019

Størrelse

1.200m2

Prosjektkostnad

ca. 375 mill kr.