SkiStar Lodge Hemsedal Suites

Navn på prosjektet

SkiStar Lodge Hemsedal Suites

Oppdragsgiver

Skiab Invest AS

Når

2017

Størrelse

ca 12.000 m2

Prosjektkostnad

335 mill.kr.

Entrepriseform

Totalentreprise med PEAB

HRPs rolle

ARK, RIB, RIBRA, RIBYFY