Navn på prosjektet

Ski-Haugbro

Oppdragsgiver

Ski kommune

Ski-Haugbro

Ski kommune skal legge ny hovedoverføringsledning for spillvann fra Ski by til Haugbro for å sanere det eksisterende overføringsanlegget. Prosjektet betyr mye for Ski-samfunnet, og er det største i vedtatt tiltaksplan for vannforsyning, avløp og vannmiljø i Ski kommune.

Prosjektinformasjon

Tjenester

Prosjektledelse, byggeledelse, SHA

Periode

2018-2020

Størrelse

4,6 KM ny vann og spillvansledning, med trykkbasseng

Prosjektkostnad

400 mill. kr