Skårersletta sentrumsgate

Implementering av nytt system for prosjektplanlegging og prosjektstyring i Lørenskog kommune. Utarbeidelse av konseptvalgutredning KVU og forprosjektrapport.

Navn på prosjektet

Skårersletta sentrumsgate

Oppdragsgiver

Lørenskog kommune

Når

2014 - 2015

Prosjektkostnad

245 mill. kr

Entrepriseform

I. A.

HRPs rolle

Overordnet prosjektledelse