Navn på prosjektet

Skafjellåsen barnehage

Oppdragsgiver

Sande kommune

Entrepriseform

Totalentreprise

Skafjellåsen barnehage

Sande kommune skal bygge en ny 6 avdelings kommunal barnehage, med alt på en flate. Barnehagen bygges med LCC i fokus, iht til meget gode erfaringer fra tidligere prosjekt. Bygges som passiv hus +, med alternativ oppvarming fra brønner/VP. Skafjellåsen barnehage skal ligge ved Sande VGS/flerbrukshall i nær tilknytning til ferdigregulerte utbyggingsarealer.

Prosjektinformasjon

Tjenester

Prosjektledelse, byggeledelse og KP-KU-BHR

Periode

2017-2018

Størrelse

1 300 m2

Prosjektkostnad

55 mill.kr.