Siljuslåtten sykehjem

Nytt sykehjem i Ytrebygda bydel. Sykehjemmet vil gi plass for 90 beboere.

Navn på prosjektet

Siljuslåtten sykehjem

Oppdragsgiver

Bergen kommune

Når

2014-2018

Størrelse

9 600 m2

Prosjektkostnad

438 MNOK

Entrepriseform

Totalentreprise

HRPs rolle

Prosjektledelse