Navn på prosjektet

Sandsli sykehjem

Oppdragsgiver

Bergen kommune

Entrepriseform

Totalentreprise

Sandsli sykehjem

Nytt 120 sengers sykehjem i Fana Sandsli.

Prosjektinformasjon

Tjenester

Arkitekt og prosjekteringsgruppeleder

Periode

2017-2020

Størrelse

20 500 kvm

Prosjektkostnad

810 mill.kr