Navn på prosjektet

Ryensvingen

Oppdragsgiver

Vivent Eiendom AS

Ryensvingen

Innhenting av informasjon om området og planer for utvikling i nærheten. Analyse la grunnlaget for et volumstudie og potensiale for boligbygging og kontorarealer. Oppdraget omfattet arbeid med bygrep herunder gateforming, parkdrag, fotavtrykk og blandede funksjoner med butikker, bolig og kontor. Visualisering og 3D-illustrasjoner

Prosjektinformasjon

Tjenester

Mulighetsstudie og områdeanalyse, visualisering, illustrasjoner

Periode

2015

Størrelse

59 000 m2

Prosjektkostnad

1 495 mill.kr.