Rørvik Helsesenter

Fase 1: Ombygging av arealer i eksisterende Rørvik Helsesenter, samt rivning av et bassengbygg som forberedende arbeider for fase 2, Fase 2: Videre ombygging i eksisterende bygg samt nybygg/tilbygg på Rørvik Helsesenter hvor det vil bli lokaler for nye lege, fysioterapi, rus- og psykiatritjeneste, dialyseavdeling, samt omsorgsboliger. Fase 3:  Flytting av tjenester, siste ombygging/sammenføyning mellom nytt og eksisterende bygg samt riving av dagens lokaler for legekontor og opparbeiding av utomhusanlegg og parkering.

Oppdragsgiver

Vikna kommune

Når

2017-2019

Størrelse

3239 m2

Prosjektkostnad

140 mill.kr.

Entrepriseform

Fas1: Generalentreprise, Fase 2,3: Sideentreprise

HRPs rolle

Byggeledelse, teknisk byggeledelse/ITB, FDV-koordinator