Navn på prosjektet

Ringerike sykehus, kvinne/barn senter, del 3.

Oppdragsgiver

Vestre Viken Helseforetak

Ringerike sykehus, kvinne/barn senter, del 3.

HRP er engasjert som prosjektleder for prosjektering og ombygging/oppussing av fødeavdelingen på Ringerike sykehus i Hønefoss. Prosjektet omhandlet prosjekteringsledelse, prosjektledelse/byggeledelse for ombygging/oppussing av eksisterende lokaler. Delvis ombygging der alt av teknisk anlegg, ventilasjon, toaletter/baderom og rør byttet ut. Og delvis oppussing for avvikling av avvik på vedlikehold og oppgradering av teknisk tilstand.

Prosjektinformasjon

Tjenester

Prosjektledelse/byggeledelse, KU

Periode

2019-2020

Størrelse

700 kvm

Prosjektkostnad

20 MNOK