Navn på prosjektet

Ringerike sykehus, kvinne/barn senter, del 2.

Oppdragsgiver

Vestre Viken Helseforetak

Ringerike sykehus, kvinne/barn senter, del 2.

HRP er engasjert som prosjektleder/byggeleder for ombygging og rehabilitering av kvinner/barn poliklinikk på Ringerike sykehus i Hønefoss. Prosjektet omhandlet ombygging av eksisterende lokaler. Alt av teknisk anlegg, ventilasjon, toaletter/baderom og rør byttet ut.

Det ble etablert pediatrisk poliklinikk med to undersøkelsesrom, testrom, gynekologisk akuttrom, sykepleiepoliklinikk og venterom. Videre vil det være ultralyd rutine, risiko poliklinikk, amme poliklinikk og svangerskaps poliklinikk. Det ble også etablert et stort venterom. Ventilasjonsrom på taket og nytt ekspedisjons areal.

Prosjektet deles opp i to deler siden sykehuset er i drift under ombygging. Først rehabiliteres/oppgraderes den ene fløyen og ferdigstilles, deretter startet man på nytt i den andre fløyen.

Prosjektinformasjon

Prosjektfase

Utførelse

Tjenester

Prosjektledelse/byggeledelse, KU

Periode

05.2019-02.2020

Størrelse

900 kvm

Prosjektkostnad

36 MNOK