Navn på prosjektet

Revetal skole

Oppdragsgiver

Re kommune

Entrepriseform

Totalentreprise

Revetal skole

Ny ungdomsskole i Revetal. Skolen skal dimensjoneres for 450 elever. Bruttoareal er på 4.900 m2. Byggefasen skal gjennomføres som totalentreprise. Et eksisterende skolebygg skal rives og erstattes med en ny flerbrukshall på 2.400 m2. I tillegg skal eksisterende svømmehall og en annen mindre skolebygning rehabiliteres. Under utførelse rettes fokus mot riktig kvalitet og utførelse, slik at dette kommer den framtidige driftsfasen til gode. Økonomioppfølging rapporteres månedlig, og innhenting av sluttdokumentasjon (FDV) startes allerede i byggeperioden.

Prosjektinformasjon

Tjenester

Prosjektledelse og byggeledelse

Periode

2016 - 2018

Størrelse

4 900 m2

Prosjektkostnad

216 mill. kr