Navn på prosjektet

Realfagbygget

Oppdragsgiver

NTNU

Realfagbygget

Omfattende rehabilitering av takt, vinduer, utvendige og innvendige fasader.

Se video fra prosjektet ved NTNU

NTNU: Taktekking med helikopter

Prosjektinformasjon

Tjenester

Byggeledelse, SHA KU

Periode

2017-2017

Størrelse

Rehabilitering av ca 10.000 m² tak Rehabilitering av ca 4.500 m² pussfasader. Overflatebehandling av ca 500 vinduer

Prosjektkostnad

165 mill. kr