Prosjekter

Pris og designkonkurranser

Pris og designkonkurranser

Evaluering av innovasjons- og pris-/designkonkurranser. Innovasjonskonkurranser er en ny måte å anskaffe på i Norge. Design/priskonkurranser har også per i dag liten utbredelse. Det er interessant å evaluere denne form for anskaffelse for å vurdere om den bedrer samspillet mellom aktørene og gir et bedre resultat enn sammenlignbare prosjekter. Rapporten er utarbeidet av HRP.

Navn på prosjektet

Evaluering pris og designkonkurranser

Oppdragsgiver

Bygg 21

Når

2017