Navn på prosjektet

Prinsens gate

Oppdragsgiver

Oslo kommune, Bymiljøetaten

Prinsens gate

For å sikre bedre flyt og regularitet for både buss og trikk og for å tilrettelegge området med høy trafikksikkerhet for myke trafikanter er Prinsens gate bygget om til toveis trikkegate, mens parallellgaten Tollbugata skal etableres som toveis bussgate. Prinsens gate og Tollbugata var enveiskjørte gater som trafikkeres av buss, trikk og biler. Hovedmengden av kollektivtransporten gjennom sentrum går i disse gatene, og busser, trikker og biler som blokkerer for hverandre gjør at gatene blir flaskehalser for kollektivtrafikken gjennom sentrum i rushtiden.

Prosjektinformasjon

Tjenester

Byggeledelse

Periode

2014 - 2017

Størrelse

650 m. strekning

Prosjektkostnad

496 mill. kr