Navn på prosjektet

PFO renseanlegg

Oppdragsgiver

OSL Oslo Lufthavn Gardermoen

Entrepriseform

Totalentreprise

PFO renseanlegg

På brannøvingsfeltet Oslo lufthavn ble det over flere år brukt en type brannskum til øvelse som inneholdt PFOS (Perfluoroktylsulfonat). PFOS er et ikke-nedbrytbart giftig stoff som ble forbudt brukt i Norge i 2007. (Oslo lufthavn sluttet å bruke stoffet allerede i 2001). De siste årene, ikke bare i Norge men også internasjonalt, har man hatt fokus på å finne gode metoder for å fjerne dette stoffet. På Oslo lufthavn er det påvist relativt store konsentrasjoner i grunnforholdene, også i grunnvannet. Det ble derfor i 2014 besluttet å prosjektere og bygge et eget renseanlegg for å få satt i gang en omfattende renseprosess av grunnvannet over et område på ca. 640000 kvm. Prosjektet har omfattet etablering av et antall pumpe- og infiltrasjonsbrønner, kontrahering og bygging av et renseanlegg gjennom internasjonal anbudskonkurranse, oppsetting av et bygg og graving og etablering av en omfattende VA-infrastruktur. Idriftsettelse er 5. oktober d.å. og renseanlegget er planlagt å være i drift minimum 20 år.

Prosjektinformasjon

Tjenester

Prosjektledelse

Periode

2014 - 2016

Størrelse

600 000 m2

Prosjektkostnad

26 mill. kr