Navn på prosjektet

Østensjøbanen

Oppdragsgiver

Sporveien AS

Østensjøbanen

Østensjøbanen ble åpnet som trikkelinje fra Vålerenga til Oppsal i 1926. I 1967 ble Østensjøbanen bygget om til å oppfylle T-banestandard og endestasjonen var Skullerud. I 1998 ble strekningen forlenget til Mortensrud.

Oppgraderingen av Østensjøbanen er sentral for utnyttelse av kapasiteten i T-banenettet når Lørenbanen er ferdig i første kvartal 2016. Når Østensjøbanen er ferdig fornyet vil det åpne for økt tog frekvens og bedre rutetilbud. Det skal da kunne trafikkeres med minimum tre tog per kvarter (begge retninger) uten begrensninger. I tillegg skal vedlikeholdsetterslepet på Østensjøbanen fjernes (unntatt for signalanlegget).

Prosjektet omfatter oppgradering av banen og stasjonsanlegg fra Hellerud stasjon til og med Bogerud tunnelen som er en dobbeltsporet strekning på ca.5,15 km. I tillegg er tiltak i Mortensrudtunnelene (3), samt ny fiberkabel mellom Brynseng og Hellerud og mellom Bogerud og Mortensrud inkludert. Prosjektet har en opsjon som omfatter oppgradering av resten av banestrekningen inkludert stasjonsanlegg på Skullerud og enkel oppgradering på Mortensrud på ca. 3,0 km.

Prosjektinformasjon

Tjenester

Kontrollingeniører

Periode

2015 - 2016

Størrelse

ca. 4 000 m2

Prosjektkostnad

847 mill. kr