Navn på prosjektet

Operabygget

Oppdragsgiver

Concept programmet/Finansdep

Operabygget

Evaluering av levetidskostnad. Concept programmet foretar en evaluering av større norske offentlige investeringer – i alt fra store bygg, til tunneler og IKT-investeringer. Oppdraget med evaluering av Operaen i Oslo ble gjennomført av HR Prosjekt. Prosjektet har utredet levetidskostnadene med det nye bygget.

Prosjektinformasjon

Tjenester

Oppdragsleder, samfunnsøkonomisk analyse

Periode

2016 - 2017