Prosjekter

Operabygget

Operabygget

Evaluering av levetidskostnad. Concept programmet foretar en evaluering av større norske offentlige investeringer - i alt fra store bygg, til tunneler og IKT-investeringer. Oppdraget med evaluering av Operaen i Oslo ble gjennomført av HR Prosjekt. Prosjektet har utredet levetidskostnadene med det nye bygget.

Navn på prosjektet

Operabygget - levetidskostnad

Oppdragsgiver

Concept programmet/Finansdep.

Når

2016 - 2017

HRPs rolle

Oppdragsleder, samfunnsøkonomisk analyse

Prosjektets nettside

Link til rapporten