Prosjekter

Nittedal Helsehus

Nittedal Helsehus

Kommunen ønsker å utvikle sentrum til et attraktivt kommunesentrum ved å tilrettelegge for variert boligbygging, servicefunksjoner som et nytt helsehus og sentrumsintegrerte arbeidsplasser og næringsliv. HRP utfører prosjektledelse og tilhørende prosjektadministrative ytelser. Dette til å føre videre prosjektet med helsehus fra mulighetsstudiet frem til ferdig gjennomført prosjekt.

Navn på prosjektet

Nittedal Helsehus

Oppdragsgiver

KF i Nittedal kommune

Når

2017-2021

Størrelse

1 500 m2

Prosjektkostnad

726 mill kr.

Entrepriseform

Samspill med forhandlinger som går over i NS 8407

HRPs rolle

PL, PGL, Samspill, Adv, PL-Teknisk, Informasjon, BL